Maribo Domkirke

ønsker glædelig påske med et kor på ti sangere, der synger påsken og foråret ind i det fri.

Åben vinduet og syng med fra dit hjem påskedag, søndag den 12. april:

 

 

 

Sønderparken:

På plænen mellem blok 1 og 2                kl. 11.10

På plænen mellem blok 2 og 3                kl. 11.25

Søndersøhjemmet                                  kl. 11.45

 

Vi synger:

Krist stod op af døde

Salmebogen nr. 218 – Højskolesangbogen nr. 280

Påskeblomst! Hvad vil du her?

Salmebogen nr. 236 – Højskolesangbogen nr. 277

Som forårssolen morgenrød

Salmebogen nr. 234 – Højskolesangbogen nr. 281

 

Sangblad findes nedenfor.

Og på Domkirkens facebookside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig påske 

Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje! 

Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
_____________

Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje! 

Tysk 12. årh. Bearbejdet omkring 1500.
Dansk 1528. Bearbejdet 1642.
N.F.S. Grundtvig 1815 og 1845.
Thomas Laub 1889

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

1 Kor 15,12-20

N.F.S. Grundtvig 1817.
Bearbejdet 1935.

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige. 

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde! 

Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.

N.F.S. Grundtvig 1846.

Information i forbindelse med Coronakrisen:

Alle gudstjenester, morgensang mv. i Domkirken og arrangementer i Sognets Hus er aflyst - foreløbig til og med d. 13. april,   
2. påskedag.

Når kirkedøren lukkes, må evangeliet formidles på andre måder.
Sådan lyder det fra biskop Marianne Gaarden oven på seneste nyhed om, at alle kirker skal holdes lukkede i den kommende tid som en del af den omfattende indsats mod spredning af coronavirus/COVID-19. Kun kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse/bisættelse kan holdes, hvis man følger en række forholdsregler.

Derfor vil Lolland-Falsters Stift i de kommende uger sende gudstjenester på nettet fra lokale kirker i stiftet. På den måde kan man sidde derhjemme og stadig deltage i gudstjenestens fællesskab og høre det budskab, som er så vigtigt, særligt i krisetider.
Klik dig derfor ind på stiftets hjemmeside, Youtube-kanal eller Facebook-side og se med.

Læs biskoppens vejledning her 

 

Evt. henvendelse kan ske til sognepræsterne

Per Møller, 54784421, pmoe@km.dk

Lene Bruun-Kristensen, 26675949, leb@km.dk

Anne Louise Hanson, 20145023, anlh@km.dk

Domprovst Anne Reiter, 30 24 97 80, abre@km

Menighedsrådsformand Anne Koppelgaard,

22925671, ac.koppelgaard@gmail.com

Samtale med præsten

 

”Sorrig og glæde de vandre til hobe,
lykke, ulykke de gange på rad,
medgang og modgang hinanden tilråbe,
solskin og skyer de følges og ad.”

 

Vi erfarer sorg og glæde blande sig ind i hinanden, vi oplever hvordan lykke og ulykke følges side om side. Det ene øjeblik går tingenen med os og i samme øjeblik trænger modgang sig på.

Når jeg står op og ser morgensolen fylde dagen med lys, hører fuglenes sang og ser blomster i de vildeste farver glædes jeg og løfter forventningsfult mit ansigt mod dagen.

I dagens forårslys trænger ensomhed, afmagt og frygt for sygdom og død sig på som skyer i solskin. Sidder du alene hjemme og trænger du til at vende dine tanker med et andet menneske er du meget velkommen til at ringe til præsterne i Domsognet:
Anne Reiter på tlf. 30 24 97 80, mail: abre@km.dk
Per Møller på tlf. 54 78 44 21, mail: pmoe@km.dk
Anne-Louise Hanson på tlf. 20 14 50 23, mail: anlh@km.dk eller 
Lene Bruun-Kristensen på tlf. 26 67 59 49, mail: leb@km.dk for at lave en aftale. 

Kingos salme nr. 46 i Den Danske Salmebog slutter:

”Sorrig skal dø, saligheds frø

blomstre på Himmerigs dejlige ø.”

 

Med venlig hilsen

præsterne i Maribo Domsogn

 

 

Landets provstier er af Røde Kors blevet bedt om at formidle informationen om, at Røde Kors`Hjælpenetværk står klar med hjælp.

Vil du hjælpe Midtlolland - og Danmark i denne coronatid? Røde Kors har desværre måttet lukke butikken i Vestergade i Maribo og indstille nørkleriet. Vores tøjcontainere bliver dog fortsat tømt. Men du kan stadig hjælpe! Røde Kors er ved at etablere en hjælpetjeneste til ældre og andre, der er isoleret i hjemmet. Tjenesten hedder “SnakSammen” og består i, at frivillige ringer op på videotelefon til folk, der har meldt sig, fordi de trænger til nogen at snakke med. Hvis du er interesseret i være med, kontakt mig (se telefon nedenfor).

Røde Kors har også et Hjælpenetværk, som for eksempel kan hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål (men ikke børnepasning). Du kan tilmelde dig som bruger eller hjælper her: www.rodekors.dk

Og så kan du naturligvis altid hjælpe ved at melde dig ind i Røde Kors og støtte alle de mange initiativer, vi er i gang med i Danmark og i verden. Du kan melde dig hos mig eller her: https://www.rodekors.dk/stoet/bliv-medlem .

Du kan også donere et beløb til et af de mange initiativer, vi har gang i, her: https://www.rodekors.dk/stoet

Gunnar Hansen
formand for Røde Kors Midtlolland
tlf.: 2099 6215
gunnarkamma@gmail.com

Bøn i en Corona-virus tid.

Jesus Kristus, du som rejste gennem byer og landsbyer og helbredte al sygdom og svaghed. På din befaling blev syge gjort raske. Kom os til undsætning nu, midt I denne verdens omspændende spredning af coronavirus, så vi må erfare din helende og helbredende kærlighed.

Helbred dem som er syge og som lider på grund af den nye virus. At de må genvinde kræfter og styrke og godt helbred gennem dygtige lægers omsorg, hjælp og medicin.

Hel frygten i os, så det ikke forhindrer os I at samarbejde med vores naboer og andre nationer og yde hinanden den nødvendige hjælp.

Helbred os fra al stolthed, så vi ikke tror vi er usårlige, overfor en sygdom, som ikke kender nogle grænser.

Jesus Kristus, helbreder og sjælesørger, i alle ting, vær ved vores side I disse tider af usikkerhed, utryghed og sorg over, det der bliver ødelagt for os i hverdagen.

Vær med dem som er døde på grund af virus. Må de finde fred og hvile hos dig.

Vær med de familier som er ramt og har mistet en af deres kære. Giv dem beskyttelse mod fortvivlelse og afmagt. Imens de sørger og er fulde af bekymring, lad dem erfare din fred.

Vær med alle læger, sygeplejersker, forskere, og alle inden for sundhedsvæsnet, som forsøger at afhjælpe, helbrede og hjælpe de mennesker som er smittede og som derved risikere deres eget liv og helbred. Må de få din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde.

Vær med vores lands ledere og alle som har ansvar og opgaver ud over hele verden. At de må handle til verdens bedste og menneskers beskyttelse. Giv dem visdom og indsigt til at handle klogt og omsorgsfuldt, så de kan tjene verdens befolkning på langt sigt, så nye udbrud og smitte kan forhindres. Må de arbejde sammen til hele verdens- og menneskehedens bedste.

Om vi er hjemme eller I udlandet, giv os mod og håb til at komme igennem denne krise, med syge, lidende og bange omkring os. Beskyt vores kirker, menigheder, ansatte og præster, så de kan være der for mennesker i denne tid. Herre, Jesus Kristus, vær hos os I al vores bekymring og frygt.

Må livets Gud vandre sammen med os. Den opstandne Herre Jesus Kristus være ved vores side og Guds fornyende Helligånd give os håb og trøst til vores liv med hinanden. Amen.

Brian P de Burca, Dublin

 

På vores hjemmeside finder du oplysninger om det kirkelige liv i og omkring domkirken:

Musik, gudstjenester, møder, studiekreds, film, udflugter, arrangementer for børn og unge.

 

Der gøres opmærksom på, at der kun er ganske få parkerings muligheder ved Domkirken.

 

Gudstjenester

15apr kl. 09:00

Morgensang

 

15apr kl. 09:00
15apr kl. 17:00

Familiegudstjeneste: "Dyrskue" i kirken

 

15apr kl. 17:00
19apr kl. 10:00

Højmesse ved domprovst Anne Reiter

1. s. e. påske

19apr kl. 10:00
22apr kl. 09:00

Morgensang

 

22apr kl. 09:00
26apr kl. 10:00

Højmesse ved sogne- og pilgrimspræst Anne Louise Hanson

2. s. e. påske

26apr kl. 10:00

Arrangementer

14apr kl. 15:30

Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

 

14apr kl. 15:30
15apr kl. 14:00

Aflyst! Onsdagsmøde

se mere under aktiviteter/onsdagsmøde

15apr kl. 14:00
12maj kl. 15:30

Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

 

12maj kl. 15:30
17maj kl. 19:30

Musikgudstjeneste "De levendes land"

Oratorium for menighed, præst, 2 kor, orgel, messing og solister.

Medvirkende:

Klosterk …

17maj kl. 19:30
20maj kl. 14:00

Onsdagsmøde

se mere under aktiviteter/onsdagsmøde

20maj kl. 14:00