Andre arrangementer:

REFLEKSION - På vandring gennem påsken

 

Hver for sig - og sammen med Gud

 

I år kan vi ikke fejre påsken sammen i kirkerne pga. Corona-krisen. Det er vi mange, der ærgrer os over. Men kirkerne er ikke lukkede i den forstand. De er derimod rykket ud på de digitale medier, på telefonerne og ud i naturen. Kirkerne forsøger at være der, hvor folket er - fordi det er sådan, Gud viser sig: Han er dér, hvor vi er. Hjemme som alle andre steder.

Nedenfor finder du et oplæg til seks forskellige vandringer gennem påsken. Hver særlig dag i påsken har et nøgleord, et skriftsted og en refleksion. Du kan bruge oplægget på dine vandringer (uanset om du går 3 km. eller 10 km.), ligesom du kan bruge det til at lave din egen andagt hjemme i stuen.

Velkommen til din egen personlige vandring gennem påsken hjemme som i naturens storslåede katedral - dér, hvor Gud altid ser os, husker os og elsker os. For selvom vi i øjeblikket lever for sig, går Gud sammen med os på vejen.

 

Påskens seks nøgleord - På livsmodets vej

Opbruddet:           Palmesøndag - på vej til Jerusalem

Tjenesten:            Skærtorsdag - Jesus vasker fødder

Mørket:                Langfredag - mørkets nat

Hvilen:                 Påskelørdag - og alt blev stille

Lyset:                  Påskedag - lyset brød frem

Det nye liv:          2. Påskedag - Medvandreren

 

Gode råd til vandringen:

1. Begynd din vandring et roligt sted, f.eks. uden for en kirke, på en kirkegård, under et træ eller et særligt sted i din have. Giv dig tid til at mærke dit åndedræt og dine fødder. Luk evt. øjnene og lyt til naturen og omgivelserne omkring dig.

2. Læs dagens nøgleord, evt. efterfulgt af bibelteksten. Hvad siger ordet dig? Hvordan passer det ind i dit liv?

3. Inden du begynder vandringen, kan du bede en bøn, f.eks. Den hellige Birgittas bøn: "Herre, vis mig din vej og giv mig mod til at vandre den".

4. Læg mærke til naturen undervejs. Rør ved den, duft den, pluk evt. en blomst eller et blad. Vend af og til tilbage til dit nøgleord: Hvad siger det dig?

5. Hold gerne en eller flere pauser undervejs. Hvil fødderne. Tag en slurk vand. Sæt dig et sted og læs evt. bibelordet eller refleksionen.

6. Slut vandringen af samme sted, som du begyndte. Her kan du bede fadervor og sende dig selv hjem med Guds velsignelse:

Herren velsigne dig og bevare dig

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig

Herren løfte sit åsyn mod dig og give fred

Husk på at Gud er tilstede overalt, både inden i kirken og udenfor. Måske vækker "naturens katedral" noget særligt, som Gud vil sige netop dig i dag.

 

 

"På vandring gennem påsken"

Palmesøndag - på vej til Jerusalem

Dagens nøgleord: OPBRUDDET

Dagens bibeltekst: Joh 12,1-16

Refleksion:

Jesus er på vej til Jerusalem, ridende på et æselføl. Inden da var han gæst hos Martha, Maria og Lazarus, hvor Maria havde salvet Jesus' fødder med en kostbar olie, hvilket havde vakt forargelse blandt disciplene. Nu er de igen brudt op, på vej til den by, hvor påsken skal fejres.

Da Jesus red ind i Jerusalem, var mange fulgt med til fods, og mange havde taget palmegrene i hænderne for at gå ham i møde, imens de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge! Denne dag var stemningsfuld og forventningsfuld. Mange var brudt op fra deres hjem for at gå Jesus i møde.

Der kan være mange gode grunde til, at vi en gang imellem bryder op for at gå noget nyt og måske ukendt i møde. Hvad betyder 'opbrud' for dig? Går du noget særligt i møde?

 

Skærtorsdag - Jesus vasker fødder

Dagens nøgleord: TJENESTEN

Dagens bibeltekst: Joh 13,1-15

Refleksion:

Skærtorsdag fejrer vi, at Jesus spiste sit sidste måltid med sine disciple. Den gang var det almindeligt, at man inden hvert måltid vaskede sine fødder, ligesom vi i dag vasker vores hænder. Men det var tjenernes opgave at vaske de andres fødder. Under dette sidste måltid viste Jesus sit tjenersind ved at vaske disciplenes fødderne. Alles fødder blev vasket rene - også dem, som ikke følte sig gode nok.

Herefter delte Jesus brødet og vinen med alle rundt om bordet, også Judas, forræderen. Jesus delte så at sige sit eget liv med dem. På den måde viser Jesus, at det er ved at give og dele, at vi får lov at opleve Guds kærlighed i vores hjerter og imellem os. Guds vej er således tjenersindets vej. Hvilken vej er din? Hvor vil du gerne tjene?

Langfredag - mørkets nat

Dagens nøgleord: MØRKET

Dagens bibeltekst: Mark 15,20-39 (eller Matt 27,31-56)

Refleksion:

Jesus tjenersind havde en pris. Han blev dømt til døden og korsfæstet. Langfredag minder os derfor om nattens mørke. Det mørke, som Jesus var på vej til, da han red ind i Jerusalem. Og det mørke, som vi alle til tider kan opleve, når vi livet bliver svært. Vi har måske taget forkerte beslutninger eller gjort noget, der ikke kan laves om. Vi mister dem, vi holder. Vi bliver urolige og bange. Jesus blev også bange, da han hang på korset og råbte derfor i sin afmagt: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Jesus accepterede dog mørket og lagde sit liv i Guds hænder. Uanset hvordan vi har det, hvad vi har gjort eller ikke har gjort, så ser og hører Gud os - også selvom vi ikke kan mærke det. Gud forsoner sig med os, selv i den mørkeste nat. Det giver håb.

Hvad betyder 'mørkets nat' for dig? Og ser du håbet dér, hvor du befinder dig lige nu?

 

Påskelørdag - og det blev stille

Dagens nøgleord: HVILEN

Dagens bibeltekst: Joh 16,19-22

Refleksion:

Jesus ved, at han skal dø allerede inden, han bliver anholdt. Derfor forbereder han også disciplene på sin bortgang ved at sige, at selvom de vil blive kede af det, så skal glæden komme tilbage. Akkurat som når en kvinde føder. Også hun har store smerter, men når barnet først er født, husker hun ikke længere veerne af glæde over, at et nyt menneske er kommet til verden.

I dag, påskelørdag, er ingen helligdag. Det er derimod en 'ventedag'. Det er derfor oplagt at bruge denne ventedag på at hvile, være stille og dvæle ved den smerte, du måske oplever. Mærk den, omfavn den og vid, at lyset snart vender tilbage.

 

Påskedag - lyset brød frem

Dagens nøgleord: LYSET

Dagens bibeltekst: Matt 28,1-8

Refleksion:

Da kvinderne, Maria Magdalena og den anden Maria, kom ud til Jesu grav og ikke kunne finde ham, blev de mødt af en engel, der sagde: "Frygt ikke". De skulle altså ikke vare bange for det syn, der mødte dem, at den korsfæstede Jesus var opstået fra døden. De skulle derimod glæde sig og løbe tilbage til disciple og fortælle dem det hele. Og de skyndte sig bort fra graven med både frygt og stor glæde.

Påskedag bryder lyset frem fra nattens mørke. Sorgen bliver vendt til glæde. Og dog ikke uden frygten - frygten for det nye.

Hvad betyder lyset for dig? Har du også oplevet frygt og glæde på én gang?

 

2. Påskedag - Medvandreren

Dagens nøgleord: DET NYE LIV

Dagens bibeltekst: Luk 24,13-32

Refleksion:

Påsken er fyldt med de store modsætninger: Mørke og lys, sorg og glæde. Noget går bort. Noget nyt bliver til. Påskefortællingen handler netop om, at Jesus går bort og atter bliver nærværende. Han viser sig efterfølgende som f.eks. den dag, han slår følgeskab med to disciple, der var på vej til landsbyen, Emmaus. Han talte med dem som en god ven, og de bød ham indenfor som deres gæst. Mens de sad til bords, tog Jesus brødet, velsignede det, og delte det med dem. Da åbnede disciplenes øjne, og de genkendte ham.

Jesus ønsker også, at vi skal genkende ham og mærke hans nærvær. Det er påskens opstandelsesbudskab: At Han i sin tjenerskikkelse rejste sig op for os. At han nu og altid går vejen sammen med os.

Når du går i naturens katedral, kan du måske også få en fornemmelse af ikke at være alene. At der så at sige går en ved din side, en usynlig medvandrer. Påsken inviterer dig til at tage imod det nye liv. Hvad betyder 'nyt liv' og 'nærvær' for dig?

Rigtig god vandring - og glædelig påske.

 

Mange gode hilsner

Sogne- og pilgrimspræst Anne Louise Lindström Hanson

anlh@km.dk / mobil 20145023

 

 

 

 

Middagsbøn

 


Alle hverdage mandag - fredag kl. 12.00

Kort andagt i Domkirken ved præst eller lægmand.

 

Velkommen!