Konfirmander

Følgende tre dage afholdes der konfirmation i Maribo Domkirke kl. 10.00:

1. søndag efter påske, Bededag samt lørdag efter Bededag.

Konfirmander og forældre kan frit vælge mellem de tre dage.

Se årstals listen nederst på siden

 

 

Konfirmationsforberedelsen for elever fra Maribo Borgerskole begynder torsdag d. 29. november 2018 fra kl. 8 - 14.30.

For elever fra Sankt Birgitta Skole begynder undervisningen tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 8 - 9.30. 

Indskrivningen finder sted ved første undervisningsdag. Konfirmanden bedes medbringe sin dåbs- eller fødsels- og navneattest. Undervisningen foregår i Sognets Hus og i kirken og er for elever i 7. klasse. I løbet af foråret arrangeres en udflugt til Lübeck, hvor alle konfirmander og præster deltager, og hvor det er påkrævet at medbringe pas.

Som en del af forberedelsen forventes det, at konfirmanderne deltager i 10 gudstjenester i løbet af forberedelsestiden, bl.a. en aftengudstjeneste d. 30. november 2018 kl. 19.00 kaldet "Lys i mørket".

Undervisningsdage for Sankt Birgitta Skolen i foråret 2019:

Hver tirsdag fra kl 8 - 9.30 fra  d. 8. januar -  til d. 23. april

Temadage: Tirsdag d. 29. januar samt d. 19. februar fra kl. 8 - 14.30

Ekskursionstur til Lübeck: TORSDAG den 9. april fra kl 8 - 18. HUSK PAS !

Undervisningdage for Maribo Borgerskole 2018/2019:

2018:

Temadag fra kl. 8 -14.30:

29. november samt medvirken ved Lys i mørket / natkirke d. 30. november.

2019:

Temaeftermiddage fra kl. 12.45 - 14.30:

Fra torsdag d. 8. januar til og med torsdag d. 23. april

Temadage: d. 30. januar  og d. 20. februar fra kl. 8 - 14.30

Ekskursionstur til Lübeck: torsdag d. 8. marts fra kl 8 - 18. HUSK PAS !

Årstals liste over konfirmationsdage:

Årstal           1. s.e. påske           Bededag           lørdag efter Bededag 

2019                28. april                 17. maj                     18. maj

2020                19. april                   8. maj                       9. maj

2021                11. april                30. april                       1. maj

2022                24. april                 13. maj                     14. maj

2023                16. april                   5. maj                       6. maj

2024                  7. april                26. april                    27. april

2025                27. april                 16. maj                     17. maj

2026                12. april                   1. maj                       2. maj