Kor ved Maribo Domkirke

Maribo Domkirkes Koncertkor

Koret øver torsdage fra kl. 16.00 - 18.00

Om koret:

- Et kor som primært opfører de større klassiske kirkemusikalske værker
- Pt. ca. 30 medlemmer mellem 18-70 år.
- Har de seneste tre år opført bl.a:
- Uropførelse af Cantate Domino af Merethe Kuhlmann ved bispevielse
- Reformationskantate af Weyse
- Requier af Fauré og Duruflé
- Petite Messe Solenelle af Rossini
- Vi har samarbejdet med klosterkirkens kor fra Nykøbing, Ensemble Storstrøm og Danmarks Underholdningsorkester

Hvad kræves der for at blive optaget i koret:
- En ren stemme der ikke er påvirket af alderen
- Nodelæsningsfærdigheder er ikke et krav, men en fordel
- At man har lyst til at dykke ned i kirkemusikkens skatkammer

Det forventes:

- At man ved evt. behov øver hjemmefra efter noder eller efter lydfiler
- At man har stabilt fremmøde
- At man ved sæsonstart melder ud, hvis man ikke har mulighed for at deltage i sæsonens koncerter
- At man bidrager til en god og hyggelig og koncentreret stemning
- At man har lyst til at være en del af det sociale liv i og omkring koret

Det koster det at være med:

250,- kr. pr sæson.

Beløbet indbetales til korkontoen i Lollands Bank: Reg.nr. 6525 Kontonr. 2611414
Ved indbetaling bedes oplyst Navn samt tilføjelse af "Koncertkor".
Herudover kan der være udgifter til køb af noder og mad til hygge

Henvendelse om optagelse i koret:

Domorganist Vibeke Vanggaard
tlf. 23 20 12 76
Mail: vanggaard@doks.dk

 

 

 

 

Pigekoret ved Maribo domkirke

Koret øver hver torsdag mellem kl. 18.30 - 20.00

Der bliver optaget piger som går i 5. Klasse og frem til 18 år. Koret deltager ved gudstjenester og koncerter i kirken, og er lønnet.
Da det er et fritidsarbejde, er der også mødepligt til tjenesterne som bliver fordelt efter turnus.

For at blive optaget skal man synge rent og have glæde ved at lave musik med andre. Ud over at synge vil man blive undervist i grundlæggende nodelære, samt få en indføring i hvordan en gudstjeneste er opbygget. Musikken vi synger vil både være klassisk og rytmisk. Vi har fokus på sang og dygtiggørelse, men der vil også være tid til hygge.  

Er der spørgsmål, kan man kontakte domorganist Vibeke Vanggaard, vanggaard@doks.dk, tlf. nr. 23 20 12 76

Søndagskoret

Består af 12 sangere, som efter optagelsesprøve medvirker ved højmesser m. v. i domkirken. Søndagskoret er delt i to hold, som synger på skift. Henvendelse om eventuel optagelsesprøve til søndagskoret bedes rettet til korets leder, domorganist Vibeke Vanggaard tlf. 23 20 12 76 eller mail: vanggaard@doks.dk