Kor ved Maribo Domkirke

Pigekoret ved Maribo domkirke

Koret øver hver torsdag mellem kl. 18.30 - 20.00

Der bliver optaget piger som går i 5. Klasse og frem til 18 år. Koret deltager ved gudstjenester og koncerter i kirken, og er lønnet.
Da det er et fritidsarbejde, er der også mødepligt til tjenesterne som bliver fordelt efter turnus.

For at blive optaget skal man synge rent og have glæde ved at lave musik med andre. Ud over at synge vil man blive undervist i grundlæggende nodelære, samt få en indføring i hvordan en gudstjeneste er opbygget. Musikken vi synger vil både være klassisk og rytmisk. Vi har fokus på sang og dygtiggørelse, men der vil også være tid til hygge.  

Er der spørgsmål, kan man kontakte domorganist Vibeke Vanggaard, vanggaard@doks.dk, tlf. nr. 23 20 12 76

Søndagskoret

Består af 12 sangere, som efter optagelsesprøve medvirker ved højmesser m. v. i domkirken. Søndagskoret er delt i to hold, som synger på skift. Henvendelse om eventuel optagelsesprøve til søndagskoret bedes rettet til korets leder, domorganist Vibeke Vanggaard tlf. 23 20 12 76 eller mail: vanggaard@doks.dk

Koncertkoret

Maribo domkirkes Koncertkor optager nye medlemmer.

Går du med en drøm om at være med til at lave skønne klassiske musikværker sammen med andre sangglade mennesker, er det nu du skal slå til. Koret medvirker ved større begivenheder i domkirken. I efteråret 2018 opførte koret Dvoraks Messe i D-dur. I foråret 2019 Duruflés Requiem. Koret har samarbejde med klosterkirkens kor i Nykøbing F. og Ensemble Storstrøm.

“Der er særligt brug for basser” fortæller domorganist Vibeke Vanggaard. Så er du i besiddelse af en dyb herrestemme, er det bare om at komme ud af busken. Men andre stemmetyper optages også. Det er ikke noget krav, at du kan læse noder, men du skal have en ren stemme og musikglæde. Derudover kræves det, at man er mødestabil.

Koret er et blandet kor som består af sangere i alderen 25-80 år. Korprøverne ligger fra 16.15-18.30 på torsdage. Er det pga. arbejde ikke muligt, at deltage allerede 16.15 er der mulighed for at få dispensation i forhold til mødetidspunkt. Har dette vakt din interesse, så kontakt domorganist Vibeke Vanggaard, mail: vanggaard@doks.dk, tlf. 23 20 12 76