Maribo Domkirkes instrumenter

Maribos Domkirkes orgler

Det store orgel på begge sider af østvinduet i domkirken har halvtreds stemmer, fordelt på tre manualer og pedal. Siden den sidste ombygning ved Carsten Lund i 1984-85 er det et instrument, som i sjælden grad er velegnet til romantisk, symfonisk orgelmusik og beslægtede stilarter. Dette skyldes bl.a. det store antal tungestemmer - i alt 13 - samt de mange overblæsende fløjter og den tekniske indretning af orglet i øvrigt. Nede fra kirkerummet ser man tydeligt de 24 piber, som klinger i den dybeste oktav i de to 32-fods stemmer (tuba og bordun). Disse to stemmer er med til at give orglet dets helt udsædvanlige fylde og klanglige bredde.

I Maribo Domkirke er der i dag to orgler, det store orgel i placeret på begge sider af østvinduet i Domkirken, og det mindre, nye orgel i kirkens nordvestlige hjørne – begge placeret oppe på balkonen.

Det store orgel stammer fra 1864 (Knut Olsen) og har været ombygget i 1914, 1939 (I. Starup & Søn) og sidst i 1985 (Carsten Lunds Firma), hvor det fik sin nuværende udformning og sit fuldblods-romantiske indhold. I 2002 blev orglet forsynet med et nyt spillebord med bl.a. et indbygget setzer-system med 4 x 2000 kombinationer (system Jens Langvad).

Det mindre orgel blev opført i domkirken i 2013, også af Carsten Lund, og med Erik Hult som intonatør. Det er i brug ved bisættelser, begravelser, vielser, børnegudstjenester og nogle koncerter.

Det store og det mindre orgel kan spilles hver for sig fra hver sit spillebord. Desuden kan begge orgler spilles synkront fra det store orgels spillebord. Det gør det muligt i langt højere grad end tidligere at følge orglet (orglerne) i forbindelse med salmesang.

Maribos Domkirkes store orgel

HOVEDVÆRK
Manual I    
bordun 16′     
principal 8′     
flûte harmonique 8′  
gedakt 8′       
oktav 4′      
fløjte 4′    
quint 2 2/3′        
oktav 2′    
cornet III   
mixtur V-VI 
trompet 16′       
trompet 8′
trompet 4′      
I+II    
I+III

POSTIVVÆRK
Manual II
pommer 16′
flûte traversière 8′
salicional 8′
gemshorn 4′
nasat 2 2/3′
oktav 2′
terts 1 3/5′
quinte 1 1/3′
sivfløjte 1′
clarinette 8′
II+III

VELLEVÆRK
Manual III
bordun16′
principal 8
flûte harmonique
8′
rørfløjte 8′
gambe 8′
vox celeste 8′
oktav 4′
flûte traversière 4′
fugara 4′
oktavin 2′
mixtur IV
basson 16′
trompêtte harmonique 8′
oboe 8′
vox humana 8′
clairon 4′
tremulant

PEDALVÆRK
bordun 32′           
principal 16′           
subbas 16′       
oktav 8
gedakt 8′               
oktav 4′       
cornet IV         
tuba 32′                    
basun 16′   
trompet 8′        
trompet 4′       
P+I             
P+II     
P+III        

 

Maribo Domkirkes lille orgel

MANUAL I

bordun 16′              

principal 8′

rørfløjte 8′

oktav 4′

gemshorn 4′

oktav 2′

cornet III

mixtur IV 

MANUAL II

flûte harmonique 8′

spilfløjte 8′

italiensk principal 4′

fløjte 2′

nasat 1 1/3′

trompètte harmonique 8′       

tremulant

PEDAL

bordun 32′

subbas 16′

gedakt 8′

basun 16′

trompet 8′

 

 

KOBLINGER

II+II 16′ – II+II 4′ – I+II 16′ – I+II 4′ – I+I 16′ – I+I 4′ – P+II 4′ – P+I 4′ – P+I – P+II – I+II

Begge orgler er indrettet med setzer, system Langvad, med 4 x 2000 kombinationer.

Begge orgler er indrettet med hæve-sænke system, som gør at hele overdelen kan reguleres ca. 12 cm i højden i forhold til pedalet. Bænkene kan naturligvis også reguleres i højden.
At manualerne kan bevæges op og ned, skyldes det forhold, at trakturen i begge orgler er elektrisk.

Det nyeste orgel har mobilt spillebord med to kabler på hhv. 10 og 20 meters længde, som gør, at det kan placeres og betjenes i hele det vestlige område af kirkegulvet, neden for kortrappen, hvor der ikke er faste bænke. Det lille orgel kan, som nævnt ovenfor, spilles fra spillebordet ved det store orgel, foruden fra sit eget spillebord.

Maribo Domkirkes pauker

I 2009 lykkedes det at skaffe de fornødne penge til indkøb af tre nye pauker til brug ved koncerter i Domkirken. Paukerne blev taget i brug ved en koncert i efteråret 2010 til Haydns Skabelsen.