Onsdagsmøder i Sognets Hus

Onsdag 27. november kl. 14

Sognepræst Else Hviid fortæller om det spændende og betydningsfulde arbejde med at være dansk kirke og kulturhus i udlandet.

Else Hviid arbejder som udsendt fra Danske Sømands- og Udlandskirker. 

Eftermiddagen indledes med andagt ved sogne- og pilgrimspræst Anne- Louise Hanson.