Onsdagsmøder i Sognets Hus

Onsdag d. 20. februar kl. 14

Andagt  ved

Kunstneren Anne Gyrite Schütt fortæller om sin passion for at arbejde med middelaldermalerier,

om hendes lav Sankt Lukas Gildet og om hvordan arbejdet med at male Den hellige Birgitta

kom i stand og blev en interesse, som kun er vokset.