Sognemøder i Sognets Hus.

Kaffen koster 20 kr.

Tirsdag d. 19. februar kl. 19.00

Tidligere museumsinspektør Thomas W. Lassen:

»Det skandinaviske i middelalderkunsten«.

Kan der tales om noget særligt skandinavisk i kunsten i middelalderen? Er der særlige karakteristika, der udmærker sig inden for arkitekturen og kunsten?

I foredraget vil tidl. museumsinspektør Thomas W. Lassen belyse den nyeste forskning inden for kirkekunsten og bygningskulturen. Herunder berette om det skandinaviske områdes særstilling i den europæiske middelalderkunsts historie.

Thomas W. Lassen er middelalderarkæolog og historiker, cand.phil. fra Aarhus Universitet.

Tidl. museumsinspektør og mangeårig leder af Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Frilandsmuseet i Maribo, og derfør museumskonsulent i Kulturministeriet.

Tirsdag den 17. september kl. 19.00

Aldringsforsker, forfatter, foredragsholder og seniorkonsulent, dr. med Henning Kirk:

"Sådan holder du hjernen i gang." 

Selv om vores hjerne efter teenageårene skrumper lidt med årene, kan forstanden fortsat vokse. Vi kan udvide vores viden og håndelag, vores erfaring og ekspertise. Få mere overblik. Også empatien kan udvikles – det kan bl.a. bruges til ledelse og politik. 


Men det kommer ikke af sig selv. Man skal bruge hovedet – og musklerne. For også fysisk aktivitet styrker hjernen. 
Foredraget giver svar på hvad der i særlig grad kan stimulere hjernen i moden alder.