Takster

Gældende fra 1. december 2018 til 31. december 2019 for Maribo Kirkegård.

Nærværende takstblad er i sin udformning vedtaget af Provstiudvalget i Maribo Domprovsti.