Du er her: 

Kordegne:

Anne-Mette Overgaard

Sognets Hus
Kirkestræde 6
4930 Maribo
Tlf.: 54 78 03 92
Mail: amov@km.dk
Fri hver 2. søndag og mandag

Dorthe Friis

Kordegnevikar
Sognets Hus
Kirkestræde 6
4930 Maribo
Tlf.: 54 78 03 92
Mail: dfr@km.dk