Sognepræster:

Anne Birgitte Reiter

Domprovst
Klostergade 35
4930 Maribo
Tlf.: 54 78 06 86

Mobil: 30 24 97 80
Mail: abre@km.dk
Fredag er fridag

Per Møller

Klostergade 2
4930 Maribo
Tlf.: 54 78 44 21
Mail: pmoe@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13 eller efter aftale.
Mandag er fridag.
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing

Anne Louise Lindström Hanson

Sogne- og pilgrimspræst

Refshalevej 28

4930 Maribo

Mobil: 20 14 50 23
Mail: anlh@km.dk
Mandag er fridag.