Menighedsplejen i Maribo domsogn

Typiske opgaver for en menighedspleje opstår i forhold til de lokale behov, men kan f.eks. være: Besøgs- og aflastningstjeneste, bl.a. for pårørende til demente eller andre, der sidder alene midt i en tung livssituation. Ferieophold for familier. Sorggrupper. Fællesskab er nøgleordet i alt arbejdet. Varmestue.
Domsognet er allerede medlem af De Samvirkende Menighedsplejer og betaler kontingent, og det er et godt udgangspunkt for at oprette en lokal menighedspleje.


Når man har mistet, har man især brug for et netværk. Det er vigtigt at kunne følge op på folk, som er blevet alene. Præsterne har ofte den indledende kontakt. Kan man tænke sig et værested? Og hvor skulle det så være? Tættere på byens centrum? Eller kan Pilgrimshuset bruges? Måske vi kan samarbejde med Røde Kors og Kirkens Korshær.

Medlemmer af bestyrelsen:

Birgit Mikkelsen, Bodil Lindsten og Anne Koppelgaard fra Maribo domsogns menighedsråd. Susan Rasmussen, formand for venneforeningen og Elizabeth Knox-Seith, pilgrimspræst og formand, begge fra Pilgrimshuset. Vibeke Dietz og Nanna Petersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Nanna Petersen blev valgt til revisor og Lone Gliese som revisor suppleant. Men...
Da Elizabeth Knox-Seith er fratrådt sin stilling er der for nuværende ikke fundet en ny formand. Der arbejdes med nye samarbejdsrelationer

Ifølge vedtægterne skal det kommende årsmøde holdes inden 1. maj 2019. Dato kommer i april. Da vil det være muligt på ny at stille op til bestyrelsen for andre, som har lyst til at være med.