Menighedsplejen ved Maribo domsogn

Historie:

Maribo Domsogsn Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde, som blev oprettet den 1. november 2017.

 

Formål:

At udføre forskellige sociale aktiviteter i sognet.

 

Nuværende aktiviteter:


Julehjælp

Ansøgningsskema om julehjælp kan hentes på kordegnekontoret fra d. 1. november. Afleveres samme sted senest torsdag den 5. december kl. 13.00.

 

”Den varme stue”

Suhrs Gade 4 d, 4930 Maribo

I samarbejde med Røde Kors Midtlolland er vi i fuld gang med at oprette en cafe for mennesker, som ønsker nærvær og fællesskab.

”Den varme stue” drives af frivillige.

Den daglige leder er Lise Frederiksen.

Åbning af Cafeen bliver mandag den 5. august.

 

Vil du være frivillig i ”Den varme stue” ?

Så kom til orienteringsmøde for frivillige :

Tirsdag den 4. juni kl. 19.00 i Suhrs Gade 4 d, 4930 Maribo.

For yderligere information kan du kontakte daglig leder Lise Frederiksen, som træffes på tlf.nr. 41 7846 61.

 

Vil du give et bidrag?

Hvis du er i den heldige situation, at du kan og vil støtte den gode sag, så tager Menighedsplejen meget gerne imod en gave.

Der er to måder at give på: 

Læg pengene i Menighedsplejens indsamlingsbøsse i Maribo Domkirke.

Ved større beløb kan du henvende dig til formanden for menighedsplejen.

 

Bestyrelsen for menighedsplejen

Formand: Hanne Lund, konstitueret sognepræst i Stokkemarke sogn – tlf. 40 1957 43

Næstformand: Birgit Mikkelsen, Maribo Domsogns menighedsråd.

Bodil Lindsten og Anne Koppelgaard, Maribo Domsogns menighedsråd.

Lise Frederiksen, daglig leder af ”Den varme stue”.

Susan Rasmussen, kasserer.

Vibeke Dietz og Nanna Petersen, suppleanter.

Nanna Petersen, revisor.

Lone Gliese, revisor suppleant.