Menighedsplejen i Maribo domsogn

Typiske opgaver for en menighedspleje opstår i forhold til de lokale behov, men kan f.eks. være: Besøgs- og aflastningstjeneste, bl.a. for pårørende til demente eller andre, der sidder alene midt i en tung livssituation. Ferieophold for familier. Sorggrupper. Fællesskab er nøgleordet i alt arbejdet. Varmestue.
Domsognet er allerede medlem af De Samvirkende Menighedsplejer og betaler kontingent, og det er et godt udgangspunkt for at oprette en lokal menighedspleje.


Når man har mistet, har man især brug for et netværk. Det er vigtigt at kunne følge op på folk, som er blevet alene. Præsterne har ofte den indledende kontakt. Menighedsplejen samarbejder med Røde Kors.

Bestyrelsen består af:

Ny formand valgt på årsmødet d. 15. april blev Hanne Lund, konstitueret sognepræst i Stokkemarke sogn.

Birgit Mikkelsen, Bodil Lindsten og Anne Koppelgaard fra Maribo Domsogns menighedsråd.
Susan Rasmussen, formand for venneforeningen til Pilgrimshuset.
Vibeke Dietz og Nanna Petersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Nanna Petersen blev valgt til revisor og Lone Gliese som revisor suppleant.